Link

Hiện nay trang Cẩm nang du học Singapore Study in Singapore 101 đã có trang Facebook

Hãy like trang 

https://www.facebook.com/studyinsingapore101?ref=br_tf

để được update khi blog có bài viết mới và được cập nhật một số nội dung chỉ có trên trang Facebook.

Advertisements

2 thoughts on “Study in Singapore on Facebook!

  1. Pingback: HỌC BỔNG ASEAN & ASTAR (Phần 1: Tổng quan) | The Complete Guide to Singapore for Dummies

  2. Pingback: HỌC BỔNG ASEAN & ASTAR (Phần 3: Kỳ thi ASTAR) | The Complete Guide to Singapore for Dummies

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s