About

Chúng tôi là một nhóm du học sinh đã và đang học tập tại Singapore. Đây là blog đúc kết kinh nghiệm cá nhân của chúng tôi về quá trình xin nhập học (apply) và học bổng, cũng như về đời sống hàng ngày nơi đất khách quê người.

Rất mong các bạn ủng hộ và góp ý.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s